Tilskud gennem Sygeforsikring Danmark eller kommunen

Hvis du har økonomisk behov for det, er det i nogle tilfælde muligt at søge om økonomisk tilskud til din tandprotese.

Dette gælder blandt andet, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, eller hvis du falder ind under en af de kategorier, som giver adgang til kommunalt tilskud til en tandprotese.

Tilskud til tandproteser for pensionister og øvrige grupper

Det er i nogle tilfælde muligt at få tilskud til tandproteser fra din kommune. Kommunens tilskud til tandproteser gælder for økonomisk vanskeligt stillede pensionister, eller hvis du er på kontanthjælp, under revalidering eller aktivering, i fleksjob eller skånejob, eller hvis din sag falder under Lov om Aktiv Socialpolitik eller Lov om Integration.

Falder du inden for kategorien økonomisk vanskeligt stillede pensionister, kan du i nogle tilfælde få helt op til 85 % af prisen på din tandprotese i tilskud fra din kommune. Vi tilbyder også hjælp til finansiering - læs mere her

Tilskud fra Sygeforsikring Danmark

Hvis du er medlem af den private Sygeforsikring Danmark og tilhører gruppe 1 eller 2, er du berettiget til tilskud til din tandprotese.

Tilhører du gruppe 1 eller 2, kan du i mange tilfælde få dækket cirka 50 % af det beløb, du selv skal betale for din tandprotese. Det vil sige, at Sygeforsikring Danmark i mange tilfælde dækker cirka 50 % af din egenudgift.

Priserne på tandproteser er forskellige, og dit tilskud fra Sygeforsikring Danmark afhænger af, om din egenudgift overstiger grænsen for maksimalt tilskud. Er dette tilfældet, vil procentsatsen for tilskuddet være lavere end 50 %.

Vi har nu prisaftale med Esbjerg kommune

​Det har følgende betydning for dig som pensionist med helbredstillæg ( medicinkort ) :

Vi kan tilbyde dig tandprotetisk arbejde til en meget lav ydelse med godkendte materialer.

Når du skal ansøge Esbjerg Kommune om offentlig tilskud til din tandprotese, hjælper vi dig gerne med dette. Vi har div. ansøgningsskemaer og hjælper dig gerne med at udfylde disse.

Husk:

  • Du må max have en likvid formue på kr. 99.200,00 for at få tilskud.
  • ​Du kan modtage op til 85 % i tilskud.
  • Du har kun ret til helbredstillæg, hvis din likvide formue er under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024). Er du gift, eller har du en samlever, er det jeres samlede likvide formue, som skal være under formuegrænsen på 99.200 kr. (2024).

Esbjerg kommune logo

Ring og hør nærmere om de økonomiske fordele.