Du skal være HELT tilfreds! 

Tak fordi du har valgt vores klinik til at fremstille din nye tandprotese. Du skal vide, at vi bestræber os på at udføre et 1. klasses arbejde både hvad service og faglig standard angår. 

Hvis det imod forventning ikke lykkedes at gøre dig tilfreds indenfor de første 3 måneder, har du muligheden for at aflevere din protese og få pengene retur. 

OBS! Dette tilbud gælder kun nye tandproteser, ikke reperationer, rebaseringer, duplikationer eller nogen andre former for behandlinger. 

Tilbudet gælder heller ikke immediateproteser, da denne tandprotese betragtes som værende en midlertidig protese. Hvornår immediateprotesen skal udskiftes, er meget individuelt pga. de mange tilretninger på protesen og de evt. fysiske forandringer i gummen.

Hvornår den permanente tandprotese skal fremstilles er også meget individuelt. Det kan være fra 1 år til 4-5 år. Vi bestræber os på via diverse tilretninger samt de årlige kontrolbesøg, at forlænge levetiden på den midlertidige protese til så længe som muligt.

 

5 års garanti på din tandprotese 

Vi har her på klinikken valgt at udvide den normale garantiperiode på 2 år til værende 5 år.

Garantien dækker eventuelle forandringer i selve den røde acryl eller protesetænderne (dog ikke normal slidtage).

Garantien dækker ligeledes knæk og bræk, dog ikke personforårsagede skader.

Vær opmærksom på at garantien ikke dækker behandlinger som rebasering, duplikering, blød bund som vi evt. har måtte foretage pga. de naturlige fysiske forandringer, som kan opstå. 

Ligeledes skal det oplyses, at garantien bortfalder såfremt at de årlige kontroleftersyn ikke overholdes.