Speciel aftryksteknik særligt velegnet til flade gummer i undermunden

Denne aftryksteknik er også særlig velegnet i de tilfælde, hvor gummerne i undermunden er meget flade og aftagende.

Når der ikke længere er naturlige tænder i dine gummer, vil gummerne med tiden aftage og blive flade, og det er derfor nødvendigt, at din protese løbende rettes til i takt med de ændringer, der er i din mund.

Særligt ved meget flade gummer kan vores specielle aftryksteknik til helproteser komme dig til gavn.