Hvad er en delprotese?

En delprotese er en erstatning for en eller flere tænder i munden, hvorimod en helprotese er en erstatning for samtlige tænder i enten over- eller undermunden. En delprotese er derfor et mindre indgreb end en helprotese.

Hos Lars Kongsbak har vi mange års erfaring, som sikrer dig ekspertise inden for delproteser. Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at genoprette dit smil og selvtillid med en skræddersyet delprotese. 

Hvad kan delproteser være til gavn for? 

En delprotese kan have stor værdi i den enkeltes liv. En delprotese kan blandt andet være til gavn for din tyggefunktion og dermed den daglige funktionalitet af din mund i forbindelse med måltider.

En tandprotese både ligner, føles og fungerer som en naturlig tand, og du vil derfor have lettere ved at komme igennem måltider med en delprotese.

En delprotese kan også tjene et kosmetisk formål og være medhjælpende til at skabe større tilfredshed med dit smil og dit udtryk.

En delprotese kan skabe større tilfredshed med dit smil

Det smil, vi møder verden med er af stor betydning for langt de fleste mennesker i sociale sammenhænge. Mange kan opleve det at mangle en eller flere tænder, er årsag til mindre tilfredshed med det visuelle udtryk på sit smil.

Utilfredshed med ens smil kan opleves som hæmmende i sociale sammenhænge, og det kan for nogle føles som en barriere i mødet med nye mennesker.

Derfor vil en delprotese også være en god mulighed for dig, der oplever at føle dig hæmmet af dine manglende tænder.

Flere typer af delproteser: Det afhænger af en faglig vurdering

Der findes forskellige varianter af delproteser. Hvilken delprotese, der passer dig bedst, afhænger af en professionel vurdering fra din tandlæge og os, som kliniske tandtekniker.

Når det kommer til at vælge den rigtige type delprotese, er der flere faktorer, der spiller en afgørende rolle. Én af de mest afgørende faktorer er den tilbageværende levetid af dine naturlige tænder. 

Er der kortere levetid tilbage på din øvrige tænder, kan en delprotese i acryl skabe et godt resultat.

Derimod er en stål-unitorprotese mere relevant i de sammenhænge, hvor der er en længere levetid på dine øvrige tænder.

Der findes også en type af delproteser, der kaldes en teleskopprotese, som er en dyrere løsning, men som i nogles øjne har et æstetisk pænere udtryk, da en teleskopprotese laves uden synlige bøjler.

Tilskud til delproteser 

Det er muligt at søge økonomisk tilskud til delproteser. Du kan søge tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark og tilhører gruppe 1 eller 2.

Du kan også søge tilskud til din delprotese hos din kommune, hvis du er på kontanthjælp, i aktivering, under revalidering, falder ind under Lov om Integration eller Lov om Aktiv Socialpolitik, er i skånejob eller fleksjob, eller hvis du tilhører kategorien økonomisk vanskeligt stillede pensionister. Læs mere om tilskud til tandproteser her.